Share/Save/Bookmark

UM-reglement

Reglement og retningslinjer for UM på friidrett.no (.pdf).
(Kvalifiseringskrav - se side 10.)

Kort utdrag fra reglementet

Startberettigede

4.1
Alle utøvere som er innehavere av lisens og representerer medlemslag i NFIF kan delta i UMs hovedstevne. Lisensen må dessuten være betalt for inneværende år. Dessuten kan utøvere som representerer skolelag delta.

4.2
I andre UM enn hovedstevnet kan det delta utøvere som representerer lag som er medlem av andre lands forbund.Dog kan en utøver som er norsk statsborger delta om vedkommende har fast bopel i utlandet.

4.3
Utøvere kan delta i UM kun fra og med det år de fyller 15 og til og med det år de fyller 19. Det er ikke tillatt med opprykk fra yngre klasser(14 år og yngre), heller ikke i stafetter.

Les/last ned hele reglementet her (.pdf)