Share/Save/Bookmark

Stevneinfo

Generell informasjon om UM i Lillestrøm

Arena:

Romerike Friidrettstadion ligger i Lillestrøm Idrettspark, like ved Skedsmohallen og LSK-hallen.

Adresse: Leiraveien 2, 2000 Lillestrøm.

Stevnekontor i vestibylen, Skedsmohallen.

Informasjon:

www.umfriidrett2015.no er mesterskapets hjemmeside. Her legger vi ut all nødvendig informasjon om UM, blant annet alle resultater, som vil bli fortløpende publisert her. Vi vil også legge ut link til web-TV/streaming.

Stevnet har også en egen Facebookside: www.facebook.com/umfriidrett2015. Vi oppfordrer alle til å dele gode minner på facebooksiden.

Øvelsesstart / siste øvelse:

Fredag 11/9: 11:00 – 20:15

Lørdag 12/9: 08:30 – 19:00

Søndag 13/9: 10:00 – 14:30

Åpningstider stevnekontoret:

Torsdag 10/9: 16:00 – 21:00

Fredag 11/9: 09:00 – 19:00

Lørdag 12/9: 08:00 – 19:00

Søndag 13/9: 08:00 – 14:00

Akkreditering:

Jury og TD får tildelt akkrediteringskort på stevnekontoret.

Alle dommere og funksjonærer med tilgang til indre bane får egen bekledning, som deles ut på stevnekontoret.

Presse og media:

Representanter for presse og media får utdelt akkrediteringskort og fotovester for adgang til indre bane i presserommet i møterom 4, rett innenfor inngangen til garderobene i Skedsmohallen. Her blir det også arbeidsplasser med trådløst nettverk.

Garderober / toaletter:

Garderober samt toaletter i Skedsmohallen.

Parkering:

Parkering på p-plassen innenfor innkjørselen til stadionområdet. Parkeringsavgift: Kr. 50,- pr dag.

Transport:

Det settes opp shuttelbusser mellom hotellene og stadion. Det betales en sum for busspass, som dekker all transport alle tre dagene. Busstider blir oppslått på stevnekontoret, på stadion og på hotellene, samt kunngjort på stevnets hjemmeside. Busspass kjøpes på stevnekontoret.

Startnummer:

Startnummer ligger i deltakerkonvolutten, som deles ut på stevnekontoret

Opprop:

Opprop foregår på stevnekontoret i Skedsmohallen (se kart). Personlig frammøte senest en time før øvelsesstart.

Konkurransedrakt med påsatt startnummer, og sko skal forevises før avkrysning. Det skal brukes to startnummer, unntatt i høyde og stav der det tillates ett startnummer.

Utøver skal selv signere avkryssingslisten Ved alle øvelser unntatt stafett må den aktive selv møte. Ved opprop for stafett kan lagleder møte, noe som må skje senest to timer før øvelsesstart.

Oppropssekretariatet er åpent fra kl 09:00 fredag og 08:00 lørdag og søndag. Det er kun tillatt å krysse av til dagens øvelser. Opprop foretas kun én gang pr øvelse.

Innmarsj:

Frammøte i telt ved 100-meterstarten. (se kart). Her er det oppmøteplikt, men skulle utøver være forhindret i å møte der pga deltagelse i annen øvelse, MÅ funksjonærene i innmarsjteltet informeres om dette. Det er samlet innmarsj i hver øvelse. Tidspunkt for innmarsj framgår av tidsskjema.

Premieutdeling:

Det er egen innmarsj for premieutdeling. Premievinnerne skal møte i telt like ved kiosken ved inngangen til banen i målområdet (se kart) for felles innmarsj umiddelbart etter øvelsens slutt.

I tillegg til premiering i hver øvelse, deles det ut premier for stevnets beste resultat for gutt og jente.

Elektronisk utstyr:

Det er ikke tillatt å ta med elektronisk utstyr inn på konkurranseområdet. Som elektronisk utstyr regnes mobiltelefon, mp3 spiller, Ipad, videokamera, radio etc.

Minner også om at det ikke er lov å forlate konkurranseområdet under konkurransen uten å ha avtalt dette med leder for øvelsen.

Oppvarming:

Oppvarming foregår i Skedsmohallen eller i området rundt arenaen. Det vil ikke være tillatt med oppvarming på indre bane.

Kontroll av kastredskap:

All personlig kastredskap skal kontrolleres. Innlevering til kontroll senest en time før øvelsen starter i 1. etasje i målhuset, rett ut for målstreken (se kart). Godkjent utstyr fraktes felles ut til øvelsessted. Godkjent kastredskap skal kunne benyttes av alle utøvere.

Stafetter:

Navn og etappefordeling leveres skriftlig på eget skjema senest to timer før øvelsesstart i oppropssekretariatet (se kart). Det kan noteres seks navn på denne listen, og den kan endres helt til innmarsj. Minner også om at det er lov med etteranmelding på stafetter inntil to timer før start, da mot dobbel påmeldingsavgift.

Direkte finale:

Det er direkte finale i alle løp fra 400 meter og over. Skulle noen av forsøksheatene gå ut, vil tidspunkt for første heat gjelde, dvs siste forsøksheat vil da gå ut. Skulle alle forsøksheat gå ut, vil finale gå på finalens oppsatte tidspunkt, men avkryssing må uansett gjøres før forsøksheatene.

Hopphøyder høyde:

G15 151 156 161 165 168 171 2 cm

G16 156 161 166 170 173 176 2 cm

G17 161 166 171 175 178 181 2 cm

G18/19 166 171 176 180 183 186 2 cm

J15 136 141 146 150 153 156 2 cm

J16 138 143 148 152 155 158 2 cm

J 17/18/19 141 146 151 155 158 161 2 cm

Hopphøyder stav:

G15/16 251 271 291 306 321 331 341 5 cm

G17/18/19 261 281 301 316 331 341 351 5 cm

J15/16 201 221 241 256 271 281 291 5 cm

J 17/18/19 211 231 251 266 281 291 301 5 cm

Tekniske øvelser:

I alle tekniske øvelser får deltakerne tre forsøk. De åtte beste går videre til finale med tre nye forsøk. I finaleomgangen endres rekkefølge etter konkurransereglene.

Protester:

Regel 146 samt UM-reglement 10.11 gjelder.

Frist for protest er 30 minutter etter at resultatene er kunngjort. Henvendelse til stevnekontoret.

Protestgebyret er kr 250,-.

Resultater:

Resultater publiseres fortløpende på stevnets hjemmeside, samt ved oppslag på tribunen.

Kiosksalg:

Det vil være kiosk på stadion og kafé i Skedsmohallen under UM. Salg av sushi, lapskaus, pølser, baguett, toast, frukt, fruktbeger, vafler, brus, juce, smoothie, kaffe samt andre kioskvarer.

Deltakerbankett:

Deltakerbankett i Skedsmohallen lørdag kl 20.00. Eget arrangement for trenere og lagledere i hallens kafeteria. Se også info på hjemmesiden.

Meny: Tacobuffet, én stk drikke pr person. Underholdning.

Det blir satt opp busser fra hotellene, med retur ved bankettens slutt.

Billetter til kr. 200,- pr person kjøpes på stevnekontoret fram til lørdag kl 11:00.